Bize Ulaşın

1649 Sk. No 61 Turan Mah.
Bayraklı, İZMİR 35540, TÜRKİYE
Telefon: +90 (232) 366 98 98
WhatsApp: +90 (532) 296 90 00
E-Posta: info@nevayali.com

Back

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, siz hizmetlerimizi kullanırken topladığımız bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklar.

Hizmetlerimize erişerek veya kullanarak, Bilgilerinizin toplanması, aktarılması, düzenlenmesi, saklanması ve diğer kullanımları (“Kişisel Verilerin Kullanımı”) bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekildedir.

Size ait kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını önemsediğinizi biliyoruz. Güvenliğiniz bizim için de çok önemlidir. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır. Bu Gizlilik Politikası, Hizmetlerimizi kullandığınızda bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklar. “Biz”, “bize” veya “bizim” terimleri, Nakkaştepe Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Yönetim ve Ticaret A.Ş.’nin Neva Yalı İzmir Projesi anlamına gelmektedir. (Nakkaştepe) “Hizmetler” terimi, toplu olarak, bu Gizlilik Politikasına eriştiğiniz çeşitli web siteleri, uygulamalar, e-posta bildirimleri ve diğer ortamlar veya bu tür ortamların bölümleri anlamına gelir. Hizmetlerimize erişerek veya Hizmetlerimizi kullanarak, Bilgilerinizin bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve diğer kullanımlarına (“Kişisel Verilerin Kullanımı”) izin vermiş olursunuz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere email@site.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz.

Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Bize Ulaşın

Erişilebilirlik sorununu bildirmek, herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen nevayali.com Müşteri Desteği ile şu şekilde iletişime geçin:

Herhangi bir şeyi yönlendirebilirsiniz bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınızı e-posta yoluyla bize iletebilirsiniz: info@nevayali.com veya Posta adresimize yazabilirsiniz – 1649 Sk. No:61 Turan Mah. Bayraklı – İzmir, Türkiye, 35540.

İletişime geçin

Ayrıntılar için
bize e-posta gönderebilirsiniz.

Türkiye ve Dünya’da gerçekleştirdiği yüksek kalitedeki ve sıradışı projeleriyle bilinen Rönesans Holding, yeşil ve sonsuz maviyle buluşan Neva Yalı İzmir ile size benzersiz bir huzur sunuyor.

Size en iyi deneyimi sunmak için Çerezleri kullanıyoruz.